บริษัท ธีรมณ อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ มีนาคม 2553 โดยบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย สินค้าประเภทไม้ไผ่ เช่น ตะเกียบ ไม้เสียบอาหาร ไม้จิ้มฟัน น้ำมะนาวคั้นสด 100% เกรด A ฯลฯ เป็นศูนย์กลาง ในการซื้อขายสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกราย ลูกค้าของบริษัทมีตั้งแต่ลูกค้าในกลุ่มขายส่ง-ขายปลีก -ร้านอาหาร-โรงงานอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรมอาหารส่งออก ฯลฯ โดยสินค้าหลักของบริษัท จะเป็นสินค้าประเภทไม้ไผ่ และน้ำมะนาว 100% ซึ่งมีโรงงานผลิตและแหล่งวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับกับความต้องการ ของลูกค้าได้ในปริมาณมาก

บริษัทธีรมณฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตอาหารส่งออกรายหลาย โดยบริษัทดำเนิน ธุรกิจอยู่บนหลักการค้าเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว เราจึงคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และผลประโยชน์ ของบริษัทคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยจิตสำนึกของการผสานผลประโยชน์ และการทำธุรกิจร่วมกันได้อย่างมีความสุข และบริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก จึงให้ความสำคัญทางด้านการให้บริการ และการจัดส่งที่ถูกต้องและรวดเร็ว

พันธกิจ

  1. มอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
  2. บริการด้วยความจริงใจและรวดเร็ว
  3. คิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
  4. ติดตามผลงานและให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า

ติดต่อสั่งซื้อ

สนใจสินค้า


E-mail
ประเภทไม้ ติดต่อ คุณเพ็ญนภา 086-3340672, 081-5581282
นำมะนาว 100% คุณศักดิ์ชัย 086-3313988

: penapa.tmi@gmail.com
© 2013 teeramon.com All Rights Reserved.